Praktijk-Coaching 2024 van beginnende imkers die reeds bijen hebben (enige voorkennis vereist dus).

Inschrijven en betalen

Je volgde reeds een beginnerscursus.Of je leerde alles zelf in boeken en op internet. Intussen ben je ook in het bezit van je eerste bijenvolk(en). Maar toch ben je nog wat onzeker : welke handelingen moeten juist wanneer uitgevoerd worden ? Hoe moest dat ook al weer ? En al die verschillende meningen, hoe kan ik die in een referentiekader plaatsen ?

Dan is deze coaching voor jou bestemd. In kleine groepjes van maximum 10 personen oefenen we in de praktijk alle imkershandelingen. En dit op het gepaste tijdstip volgens de imkerskalender. In totaal 8 praktijklessen van telkens 3 uren (iedere maand 1 les tijdens het imkersseizoen), waarin alle handelingen gedemonstreerd worden en ook al je vragen beantwoord worden. Ook is er iedere week van maart tot en met september op vrijdagavond een zoomsessie om alle vragen te beantwoorden die er leven. De interactie met de andere deelnemers is niet alleen aangenaam (imkers onder elkaar), maar je leert ook veel van de vragen van deze collega's. Bovendien ontvang je geregeld een mail met aanduiding van welke handelingen je op welk tijdstip moet uitvoeren. En tenslotte mag mij ook nog eens om het even wanneer persoonlijk contacteren om al je individuele vragen te stellen. Dit kan zowel via telefoon, whatsapp, mail of door gewoon af te spreken en langs te komen.

Dus samengevat :

- iedere maand een praktijkles van een halve dag

- iedere week een collectief vragenuurtje om alle problemen die je tegenkomt in groep te bespreken

- gedurende het hele jaar de mogelijkheid om mij om het even wanneer al je individuele vragen voor te leggen (via telefoon, whatsapp, sociale media, mail of door gewoon langs te komen).

Zoals je weet, zijn de ontwikkeling van een bijenvolk en de begeleidende imkershandelingen nauw verbonden met de natuur en dus sterk weersafhankelijk. Vandaar dat de hieronder vermelde data van de praktijklessen eventueel kunnen gewijzigd worden gelet op de weersomstandigheden. Natuurlijk steeds in onderling overleg. Bovendien zijn er meerdere groepjes zodat je – mocht een aangepaste datum je niet passen – eventueel voor één of meerdere lessen kunt aansluiten bij een andere groep. Omdat er  meerdere groepjes zijn van telkens maximum 10 personen, zal er normaliter ook keuze zijn tussen meerdere lesdagen en -uren (zaterdag, zondag, weekdag).

Overzicht van de lessen :

Praktijkles 1 : zondag 17 maart 2024 van 13 tot 16 h : eerste voorjaarscontrole, moerloze volken verenigen, enz..

Praktijkles 2 : zondag 14 april 2024 van 13 tot 16h : uitbreiden bijenkast met het oog op de voorjaarsdracht, honingzolders plaatsen, enz….

Praktijkles 3 : zondag 12 mei 2024 van 15 tot 18h: zwermcontrole, zwermverhindering, afleggers maken, zwermen scheppen, nieuwe koningin invoeren in een volk, enz….

Praktijkles 4 : zondag 2 juni 2024 van 15 tot 18h: voorjaarshoning afnemen, slingeren, wat te doen met eierleggende werksters, enz….

Praktijkles 5 : zondag 14 juli 2024 van 15 tot 18 h: zomerhoning slingeren, varroabehandeling

Praktijkles 6 : zondag 4 augustus 2024 van 15 tot 18 h: zomerwerkzaamheden, controle bijenvolken, verdere varroabehandeling, enz….

Praktijkles 7 : zondag 1 september 2024 van 15 tot 18h : bijenvolk klaarmaken voor de winter, wintervoeding geven, eventueel volken verenigen, gewichtscontrole, enz….

Praktijkles 8 : zondag 22 december 2024 van 13 tot 16h : winterbehandeling tegen varroa, bijentuin aanleggen, hoe winterrust bijen garanderen, wintertips, …..

Vond je de coaching tof, nuttig en aangenaam ? En je wil ze nogmaals volgen. Dat kan natuurlijk. Je kan meermaals inschrijven.

Prijs : 499 euro.

Inschrijven en betalen