Coaching van beginnende imkers die reeds opleiding volgden en bijen hebben (voorkennis vereist dus).

Inschrijven en betalen

Je volgde reeds de beginnerscursus. En intussen ben je ook in het bezit van je eerste bijenvolk(en). Maar toch ben je nog wat onzeker : welke handelingen moeten juist wanneer uitgevoerd worden ? En hoe moest dat ook al weer ?

Dan is deze coaching voor jou bestemd. In kleine groepjes van maximum 10 personen oefenen we in de praktijk alle imkershandelingen. En dit op het gepaste tijdstip volgens de imkerskalender. In totaal 8 praktijklessen van telkens 3 uren, waarin ook al je vragen beantwoord worden. Bovendien ontvang je geregeld een mail met aanduiding van welke handelingen je op welk tijdstip moet uitvoeren.

Zoals je weet, zijn de ontwikkeling van een bijenvolk en de begeleidende imkershandelingen nauw verbonden met de natuur en dus sterk weersafhankelijk. Vandaar dat de hieronder vermelde data eventueel kunnen gewijzigd worden gelet op de weersomstandigheden. Natuurlijk steeds in onderling overleg. Bovendien zijn er meerdere groepjes zodat je – mocht een aangepaste datum je niet passen – eventueel voor één of meerdere lessen kunt aansluiten bij een andere groep. Omdat er  meerdere groepjes zijn van telkens maximum 10 personen, zal er normaliter ook keuze zijn tussen meerdere lesdagen en -uren (zaterdag, zondag, weekdag).

Overzicht van de lessen :

Praktijkles 1 : zondag 13 maart 2022 van 13 tot 16 h : eerste voorjaarscontrole, moerloze volken verenigen, enz..

Praktijkles 2 : zondag 3 april 2022 van 13 tot 16h : uitbreiden bijenkast met het oog op de voorjaarsdracht, honingzolders plaatsen, enz….

Praktijkles 3 : zondag 8 mei 2022 van 15 tot 18h: zwermcontrole, zwermverhindering, afleggers maken, zwermen scheppen, nieuwe koningin invoeren in een volk, enz….

Praktijkles 4 : zondag 5 juni 2022 van 15 tot 18h: voorjaarshoning afnemen, slingeren, wat te doen met eierleggende werksters, enz….

Praktijkles 5 : zondag 17 juli 2022 van 15 tot 18 h: zomerhoning slingeren, varroabehandeling

Praktijkles 6 : zondag 7 augustus 2022 van 15 tot 18 h: zomerwerkzaamheden, controle bijenvolken, verdere varroabehandeling, enz….

Praktijkles 7 : zondag 4 september 2022 van 15 tot 18h : bijenvolk klaarmaken voor de winter, wintervoeding geven, eventueel volken verenigen, gewichtscontrole, enz….

Praktijkles 8 : zondag 18 december 2022 van 13 tot 16h : winterbehandeling tegen varroa, bijentuin aanleggen, hoe winterrust bijen garanderen, wintertips, …..

Prijs : 400 euro.

Inschrijven en betalen