Praktijkcursus om imker te worden december 2024- juli 2025 (zonder voorkennis)

Inschrijven en betalen

Doelgroep is iedereen die wil starten met bijen houden. Voorkennis of materiaal is niet vereist. Alles wordt helder uitgelegd en er is vooral veel praktijk, waardoor je op het eind van de cursus buitenstapt met de nodige imkerservaring.

De cursus gaat door in de periode december 2024 - juli 2025: 4 x 3 uren theorie en 4 x 3 uren praktijk. 1 les per maand.

Je leert er de praktische basis van de bijenteelt en krijgt op het einde van de cursus je eigen bijenvolk met een gemerkte F1-koningin. Je kan kiezen tussen een bijenvolk op een zesraams simplex kast of een acht raams warré kast. Bijenvolk met bijenkast inbegrepen in de prijs van de cursus. Natuurlijk krijg je ook de nodige documentatie (heldere syllabus) en wordt alles uitgelegd aan de hand van heldere presentaties en vooral veel praktische oefeningen. Bovendien brengen we bovenop de lessen eens een halve dag een bezoek aan een grote imkerswinkel om alle noodzakelijke en niet-noodzakelijke materiaal toe te lichten.

Alle lessen gaan door in Zottegem en Geraardsbergen :

- De 4 theorielessen in het Bedrijvencentrum Geraardsbergen, Herenveld 2 te 9506 Geraardsbergen.

- De 4 praktijklessen in Imkerij De BijenVriend, Haringsveldweg 3 te Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem). 

 

Overzicht van de lessen :

4 Theorielessen  :

THEORIELES 1  (zondag 15 december 2024 van 9.00 tot 12.00 h) : Bijen : biologie, gedrag, evolutie, voortplanting, zwermen, rassen, enz….

THEORIELES 2 (zondag 19 januari 2025 van 9.00 tot 12.00h) : Bloemen : interactie bijen-bloemen, drachtplanten, bloeiboog, nectar, stuifmeel, propolis, enz…

THEORIELES 3 (zondag 23 februari 2025 van 9.00 tot 12.00 h) : Imkersmaterialen : bijenkasten, ramen, honingslinger, kastbeitel, voederbak, beschermende kledij, beroker, kennis wetgeving, enz….

THEORIELES 4 (zondag 23 maart 2025 van 9.00 tot 12.00h) : Imkershandelingen : volken openen, nieuwe bijenvolken kweken, bijenvolken verenigen, preventie ziekten, ziektebestrijding, honing oogsten, zwermen voorkomen, zwermen vangen, enz….

 

4 Praktijklessen :

PRAKTIJKLES 1 (zondag 27 april 2025 van 10 tot 13h) : Bestuderen bijenvolk op de vliegplank en eerste opening bijenkast : handelingen, herkennen van verschillende onderdelen bijenvolk : koningin, werksters, darren, eitjes, open broed, gesloten broed, stuifmeel, honing, enz…. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 2 (zondag 18 mei 2025 van 10 tot 13 h) : Herhaling van herkennen verschillende onderdelen bijenvolk. Voortplanting bijen : afleggers maken, koninginnen, darren, eierleggende werksters. Bijvoederen. Varroa behandelen. Voorbereiding op de komst van je eerste eigen bijenvolk. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 3 (zondag 22 juni 2025 van 10 tot 13 h): Honing oogsten. Afleggers overbrengen naar grotere kast (als voorbereiding op in ontvangst nemen eigen bijenvolk). Meenemen eigen bijenvolk. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 4 (zondag 6 juli 2025 van 10 tot 13h) : Herhaling alle handelingen. evaluatie eigen bijenvolk. Beantwoorden alle vragen. Uitwisseling praktische tips.

Prijs  : 599 euro (alles inbegrepen : BTW, documentatie, syllabus, maar ook een bijenvolk met F1-koningin en kast). Inschrijven en betalen kan via de knop hieronder of -boven 'Inschrijven en betalen'. Volg je de opleiding met 2 personen samen (als koppel, met een familielid of met een vriend of vriendin, enz...) en schrijf je samen in, dan is de prijs maar 1.000 euro voor de 2 personen samen (en je ontvangt voor elk alle documentatie en ieder ontvangt tevens een bijenvolk natuurlijk).

Inschrijven en betalen